Met de nieuwe campagne: ‘SWITCH’ wil Vivienne Westwood de mode-industrie een stukje groener maken.

Sourced through Scoop.it from: www.lofficiel.nl

De DOEN Energie[s]topper 2018 is gestart, PR Mansion verzorgt de PR.

Stichting DOEN looft voor de tweede keer honderdduizend euro uit voor het meest kansrijke product of idee voor energiebesparing.

Amsterdam 18 september 2017 – De nationale energiebesparingscompetitie de DOEN Energie[s]topper 2018, springt in een groot nijpend gat. Het energieverbruik in Nederland stijgt zo hard, dat het aandeel nieuwe duurzaam opgewekte energie te laag blijft om de klimaatdoelstellingen te halen. Meer energie besparen is noodzakelijk en daar zijn dringend meer energiebesparende producten en diensten voor nodig. Stichting DOEN looft voor de tweede keer een geldprijs uit voor het meest kansrijke product of idee voor energiebesparing. De winnaar krijgt 100.000 euro om zijn product of dienst verder te ontwikkelen.

Energiebesparing Nerdalize kaapte vorig jaar de prijs voor de neus van PowerWindow en Speedcomfort weg. Mede-oprichter Florian Schneider: “Nerdalize is een bedrijf dat rekencapaciteit aanbiedt in de cloud. Onze cloud-servers geven veel warmte af en wij hebben een manier bedacht om die servers tegelijkertijd een verwarmingselement te laten zijn: de CloudBox. Consumenten krijgen deze CloudBox in huis en kunnen zo energie besparen. Inmiddels is de pilotfase voorbij en laten de tests zien dat de CloudBox naast een flinke besparing op energie ook zo’n 3 ton CO2 uitstoot bespaart per huishouden. De DOEN Energie[s]topper heeft ons in eerste instantie veel publiciteit en aandacht gebracht. Hierdoor zijn wij met meer potentiële klanten en partners in contact gekomen.” Met het prijzengeld heeft Nerdalize belangrijke stappen richting serieproductie van de CloudBox kunnen maken en het software team kunnen uitbreiden. “Begin 2018 gaan wij de uitrol flink versnellen, in eerste instantie kunnen we daar waar glasvezel aanwezig is, op wijkniveau uitrollen.” Schneider neemt plaats in de jury van de DOEN Energie[s]topper 2018. “Als jurylid ben ik vooral benieuwd welke baanbrekende oplossingen wij te zien krijgen en hoe het verdienmodel in verhouding staat tot het energiebesparingspotentieel.”

Innovatie hard nodig
Anneke Sipkens, Algemeen directeur van Stichting DOEN: “Ervaring leert dat een bijdrage van Stichting DOEN andere investeerders en andere vormen van financiering aantrekt. Dat is hard nodig om de innovatie niet alleen op gang te brengen, maar ook te zorgen dat die producten en diensten de markt, dus de consument bereiken. Want alleen dan heb je impact. De markt voor energiebesparing staat nog in de kinderschoenen, de gemiddelde consument is nog niet actief met energiebesparing bezig. Aanbieders van nieuwe producten en diensten hebben uithoudingsvermogen nodig. DOEN stimuleert met de Energie[s]topper de stap naar de markt, de winnaar krijgt een geldprijs in de hoop dat andere partijen mee investeren en zo de energiebesparing versneld op gang komt.”

Verloop competitie
Vanaf 18 september kunnen deelnemers zich inschrijven op www.doenenergiestopper.nl. Tot 27 november kunnen deelnemers hun business concept inleveren. Direct daarna selecteert de pre-jury vijf finalisten. Deze finalisten krijgen vervolgens twee maanden de tijd om hun schaalbaarheidsplan verder uit te werken. New Venture biedt hen business mentoring én leiderschapscoaching op maat en helpt hen zich voor te bereiden op de finale op 15 maart 2018. Daar zullen ze hun plannen pitchen voor een vakkundige jury. De winnaar van deze pitch wint 100.000 euro om zijn of haar onderneming verder te ontwikkelen. Initiatiefnemers die hun gegevens achterlaten op de website worden op de hoogte gehouden van de competitie.

Stichting DOEN
Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ondersteunt Stichting DOEN al ruim tien jaar pioniers met baanbrekende initiatieven in binnen- en buitenland op het gebied van duurzame energie. Doel daarvan is de CO2-uitstoot terug te dringen en daarmee verdere klimaatverandering tegen te gaan. De laatste vijf jaar hebben door DOEN ondersteunde initiatieven een besparing van 1,5 miljoen ton CO2 behaald. Op het gebied van energiebesparing valt echter nog een wereld te winnen.

New Venture
De organisatie van de wedstrijd wordt verzorgd door New Venture, een initiatief dat innovatie en ondernemerschap in Nederland stimuleert. Al meer dan achtien jaar helpt New Venture, als stichting opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en McKinsey & Company, innovatieve start-ups met het vertalen van hun idee naar een gezond business model. In deze periode heeft New Venture meer dan 7.000 teams begeleid en zijn er door succesvolle starters na hun deelname meer dan 21.000 nieuwe arbeidsplaatsen ontwikkeld.

Sourced through Scoop.it from: www.duurzaamnieuws.nl

BewarenBewaren

De Nederlandse Fairphone-maker heeft voor €6,5 miljoen aan nieuwe investeringen binnen. Daarmee wilde producent van de groene en ’eerlijke’ smartphone zijn productie verder verbeteren.

Sourced through Scoop.it from: m.telegraaf.nl

Fairphone, het Nederlandse bedrijf dat ernaar streeft een ‘eerlijke’ smartphone te produceren, heeft investeringen verworven ter waarde van 6,5 miljoen euro.

Sourced through Scoop.it from: www.nu.nl

11 september 2017

Website met de laatste informatie over voertuigbeveiliging

Een online platform waar zowel verzekeringsmaatschappijen als tussenpersonen terecht kunnen voor de laatste informatie omtrent gecertificeerde beveiligingsapparatuur, classificaties en modellen. Deze informatie dient als middel om diefstal terug te dringen. De website, www.beveiligmijnauto.nl, die in augustus is gelanceerd, is het idee van de Branchevereniging Voertuig Beveiliging (BVB). Ook als het aankomt op risicoanalyses rondom inbraak en diefstal van auto’s is het platform een handige tool.

De ontwikkelingen omtrent inbraakpreventie alsook aan de kant van de misdaad, gaan tegenwoordig in een rap tempo. Daarom is er er zeer veel behoefte aan een informatieplatform dat duidelijkheid biedt over de beste manieren om je auto te beveiligen. Vanuit deze behoefte is de website www.beveiligmijnauto.nl in het leven geroepen: een tool die verzekeraars en haar tussenpersonen kunnen gebruiken om hun klanten een goed advies te geven over het inbouwen van de juiste beveiligingssystemen.

Door de snelle ontwikkelingen worden de eisen aan voertuigbeveiliging constant aangepast door verzekeraars. De website is daarom ook handig voor particulieren die willen weten of hun beveiligingssysteem nog optimaal is en voldoet aan de verzekeringseisen. Verder verschaft de website tips, beveelt SCM-certificering aan en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Risicoanalyses geven de bezoekers van de website een beeld van hoe veilig bepaalde beveiligingssystemen zijn en welke automerken- en modellen het hoogste diefstalrisico lopen. Ook blijft men via de website op de hoogte van nieuws rondom autodiefstal- en inbraken.

Toegankelijkheid

De BVB heeft naast de website een Facebook-pagina opgezet om de toegankelijkheid voor het publiek te bevorderen. Op de pagina is o.a. het laatste nieuws te vinden omtrent autodiefstal- en beveiliging.

Over BVB

De Branchevereniging Voertuig Beveiliging is een samenwerking tussen 11 leden die de hele markt voor SCM- (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) gecertificeerde voertuigbeveiliging vertegenwoordigen.

De vereniging is in 2015 opgericht als gesprekspartner voor beleidsmakers (regelgeving, handhaving, emergency response), voertuigfabrikanten, verzekeraars, consumentenorganisaties en certificerende instanties. De BVB is lid van het College van Deskundigen van de Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).

Voor meer informatie: www.beveiligmijnauto.nl, www.bvbnl.nl.

Voor niets gaat de zon op, is een oud gezegde. Waarom nog een groot deel van ondernemers denkt dat free publicity gratis is, is ons een groot raadsel. Publiciteit is nooit gratis. En als PR free publicity is dan had het wel FP geheten…toch?

Wat is free publicity dan wel? Gratis publiciteit is aandacht – positief of negatief – waarvoor niet is betaald. De meeste bedrijven gebruiken de term free publicity voor positieve aandacht. Om deze aandacht te genereren huren zij een bureau in. Dus is voorafgaande al betaald voor de inspanningen. Negatieve free publicity is dan wel gratis, maar kost weer veel tijd en geld om reputatieschade te beperken of te verkleinen (lees ook PR-Misverstanden #1).

Positieve aandacht komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er moet iets zijn om publiciteit te maken. Bijvoorbeeld je hebt echt nieuws (Bin Laden leeft nog) of je hebt een fantastisch of ludiek idee. Dan kan je met inzet van PR – waarvoor wordt betaald – free publicity genereren.

En hiermee slaan we gelijk de brug naar dat andere misverstand – PR is free publicity. PR is veel meer omvattend dan alleen free publicity. PR – Public Relations – het woord zegt het al richt zich op het onderhouden van de relatie tussen organisatie en het publiek. Persoonlijk zou ik daarom zeggen dat free publicity een resultaat kan zijn van de inzet van PR. Free publicity wordt vervolgens omgerekend naar een PR-waarde (geld, sentiment, reputatie-score).

Als we die gedachte vasthouden is het woord gratis al snel weg te denken. Een PR-plan vervaardigen en een strategie uitdenken kost tijd en geld. De middelen om het plan tot uitvoering te brengen, worden bedacht, vervaardigd en ingezet. Ook dit kost tijd en geld.

Om gratis publiciteit te krijgen, zal je dus een lange weg moeten bewandelen van tijd en geld.

Tip: heb je echt nieuws of heb je een fantastisch of ludiek idee? Maak een plan. Bedenk hoe je positieve aandacht kan genereren. Maak een persbericht, een vlog, werk een ludiek idee uit en zoek dan de juiste (pers)relatie(s) om het nieuws te brengen.

Zorg dat niet alleen jij er iets aan hebt. Ook de journalist, radio-DJ, et cetera die het nieuws de wereld in brengt, wil koste wat het kost er iets voor terug. Denk aan exclusiviteit, nieuws of positieve aandacht van de lezer, luisteraar of kijker. Helaas (of gelukkig) gaat alleen de zon nog steeds voor niets op.

Meer weten: bel ons dan/maak een afspraak