, , ,

Ruud Koornstra eerste Energiecommissaris van Nederland

Van onze klant NEWNRG en ons mede-initiatief Wij krijgen Kippen

Eerste actie: vraag en aanbod rondje Den Haag: hoe kan energietransitie jouw partijprogramma versterken

image
Fotobijschrift: De eerste leden van de energiecommissies uit heel Nederland schuiven de eerste Energiecommissaris van Nederland, Ruud Koornstra, naar voren. Foto: Co de Kruijf | Wij krijgen Kippen
Ruud Koornstra is vandaag formeel geïnstalleerd als eerste Energiecommissaris van Nederland. En dat is bijzonder, want een frontman in de ontwikkeling naar een energiepositief Nederland hadden we niet eerder. Zijn eerste taak is een veel ambitieuzer transitieprogramma van fossiel naar schoon te borgen in de regeringsafspraken van het nieuw te kiezen kabinet in maart. Nederland Fossielvrij in 2030. De installatie vond plaats tijdens de Nationale Energiedialoog in Amsterdam, georganiseerd door energiebeweging Wij krijgen Kippen en Pakhuis De Zwijger.
Koornstra is voorgedragen door voorlopers en prominenten – maar voor alles burgers – tijdens de Nationale Klimaattop in oktober vorig jaar. De klimaatontwrichting door fossiele energie maakt dit noodzaak. Koornstra: “De nood is hoog, de Deltacommissie, die in een paar weken tijd na de dijkdoorbraak in ’53 in actie kwam, zorgde ervoor dat Nederland gewapend werd tegen nieuwe overstromingen en wereldwijd wordt ingezet voor watermanagement. We kunnen 100% over op duurzame energie. Wat Den Haag aan verbeeldingskracht mist, brengen wij in. Met beide benen op de grond kom je niet vooruit. We zijn in de 20e eeuw in krap 13 jaar 100% overgestapt van paard en wagen naar automobielen en in nog geen 10 jaar van kolen over op gas. In acht jaar van vliegen om de aarde naar de eerste man op de maan. In 2009 beweerde de gevestigde orde nog dat elektrisch rijden nóóit zou lukken – nu vechten provincies om Tesla. Ik bedoel maar.”
image
Mede-initiatiefneemster Pauline Westendorp namens Wij krijgen Kippen: “We hebben een Energiecommissaris nodig die zowel de ernst als de kansen van de klimaatontwrichting ziet en die met draagvlak uit de duurzame energiebeweging het ambitieniveau van de fossiele bedrijven en de regering opkrikt naar energiepositief in 2030. Ruud Koornstra is vanwege zijn duurzame visie, ondernemersgeest en actieve pleitbezorging voor duurzame energie, én vanwege zijn toegankelijkheid voor zowel grote als kleine partijen, de ideale eerste Energiecommissaris van Nederland.”
Minister Kamp noemde in een eerdere reactie op de aanstelling van een Energiecommissaris “de energietransitie een grotere uitdaging dan de Deltawerken. Het grote verschil is dat de energietransitie geen enorm waterbouwkundig project is maar een sociaal-technisch project.” Voor de energietransitie moeten alle gebouwen en vervoermiddelen van fossiele energie op duurzame energie overstappen. En die gebouwen en vervoermiddelen zijn in eigendom van miljoenen mensen.
Energiecommissaris en -commissies
De Energiecommissie bestaat uit drie onderdelen: in Den Haag zetelt de overkoepelende commissie onder leiding van Ruud Koornstra. Regionaal worden de energiecommissies gevormd door lokale mensen rondom scholen, sportclubs, bedrijventerreinen en buurten. Landelijk organiseren de energiecommissies activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk inwoners te helpen met hun transitie van fossiel naar groen.
Acties tot en met april 2017
Tussendoel: definiëren duurzame energie hoofdstuk voor het regeerakkoord van 2017.
  • Ruud: verhuist naar Den Haag; rondje langs politieke partijen: hoe 2030 fossielvrij hún partijprogramma kan versterken – hoe kunnen we helpen.
  • Energiecommissie: overzicht alle best practices verzamelen en delen
  • Energiecommissie: de meetlat van de transitieprogramma’s van de politieke partijen gebruiken om aan te scherpen.
  • Energiecommissie: stemadvies uitbrengen op basis van die transitieprogramma’s.
  • Energiecommissie: mobiliseren van de duurzame energiebewegingen in Nederland (alleen al de energiecoöperaties in Nederland tellen gezamenlijk meer dan 200.000 leden) voor de verkiezingen.
Voor de Pers
Alle audio- en beeldmateriaal is rechtenvrij te gebruiken, creative commons share alike, met bronvermelding.
Fotomateriaal kunt u hier in hoge resolutie downloaden.
Voor videomateriaal in specifiek formaat kunt u contact opnemen met Peter Hoogendijk: 06 – 28 90 10 29 of peter@pbhoogendijk.nl
Voor meer informatie over de energiecommissies en voor interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:
Wij Krijgen Kippen/NEWNRG
Pauline Westendorp, 06 – 54 72 30 19
Broedplaats OldSchool, Gaasterlandstraat 3-5
1079 RH Amsterdam
info@wijkrijgenkippen.nl
Wie
De Nationale Energiedialoog is georganiseerd door Wij krijgen Kippen i.s.m. Pakhuis de Zwijger. Aan de dialoog nemen o.a. deel Mark van Baal (journalist en initiatiefnemer Follow This), Pallas Agterberg (directeur strategie Alliander) en Marischa Kip (voorzitter Statencommissie Duurzame Ontwikkeling CDA), Mark Fuller (journalist FD), Siward Zomer (voorzitter brancheverening ODE-edecentraal), Joost Brinkman (Accenture), Pauline Westendorp (initiatiefnemer Wij Krijgen Kippen) e.v.a. burgers in de vorm van onderzoekers, wetenschappers, ambtenaren, politici, ondernemers, werknemers van (grote) bedrijven, leden energiecoöperaties, duurzame doeners etc.
image
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *