Qurrent vergroent energiebelasting

Groene energie belonen in plaats van belasten, Qurrent doet wat kabinet nalaat

Amsterdam, 29 juni 2015 – Per 1 juli geeft energiecoöperatie Qurrent leden die duurzame energie opwekken een deel van de energiebelasting terug. Het gaat om een symbolisch bedrag, een statement richting het kabinet. De energiebelasting is een milieubelasting op vervuilende energie zoals kolen, olie en kernenergie. Maar wie duurzame energie opwekt, bijvoorbeeld via een wind- of zonnepark, moet die vervuilingsbelasting ook betalen. Dat moet natuurlijk veranderen. Energiecoöperatie Qurrent laat de regering zien hoe: opwekken van groene energie belonen in plaats van belasten.

Qurrent is de groenste en grootste energiecoöperatie van Nederland. Het bedrijf is opgericht om de energietransitie te versnellen en de hegemonie van de energiereuzen te doorbreken. Doel is het energiegebruik in Nederland omlaag te brengen en zo veel mogelijk groene energie zelf op te wekken. Richard Klatten, directeur van Qurrent: “Om dit te bereiken moet de manier van energie produceren, verkopen en belasten drastisch om. Maatschappelijke winst voor financiële winst: een betere wereld, een gezonder klimaat. Als iedereen net zoveel duurzame energie opwekt als verbruikt, zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor onszelf en onze kinderen. Daarom belonen we onze klanten die zorgen dat er meer groene energie wordt opgewekt, door hen een deel van de energiebelasting terug te geven.”

Belastingsysteem moet op de schop

In de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat, aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda, heeft de rechter een historische uitspraak gedaan en de Staat verplicht actie te nemen tegen de klimaatverandering. “Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen moet het belastingsysteem op de schop. Groene energie opwekken moet beloond worden, niet belast. Met onze belastingactie geven wij de regering het goede voorbeeld,” aldus Richard Klatten.

Transitie energiemarkt

Op dit moment is slechts 4,5 procent van de Nederlandse energie duurzaam. Dit is veel te laag, dit percentage moet omhoog. Groene energie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en de wereld. Daarom is er een verandering nodig in de energiemarkt en het energiebeleid. Klatten: “Bij traditionele energiemaatschappijen zit het verdienmodel de transitie naar een groene economie in de weg, een energiebedrijf zou geen winst moeten maken op het energieverbruik van burgers en bedrijven, maar zich moeten richten op het energie neutraal maken van Nederland.”

Geen energiebelasting op groene stroom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting energiebelasting

Ieder huishouden in Nederland betaalt per kWh stroom 12 cent energiebelasting. Die energiebelasting is in 1996 in het leven geroepen als vervuilersbelasting vanwege de schadelijke milieueffecten van fossiele energiebronnen (zoals olie, kernenergie en steenkool).

Mensen die zelf stroom opwekken, bijvoorbeeld door te investeren in een wind- of zonnepark, betalen die vervuilersbelasting echter ook. Qurrent vindt dat je mensen die groene stroom opwekken moet belonen in plaats van belasten. Qurrent geeft daarom haar klanten die zelf groene stroom opwekken en groene stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet, 1,037 cent per opgewekte kWh terug, met een maximum van 3500 kWh, dus maximaal 36,26 euro per jaar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *