Lobby, complex meerjarenplan en crisiscommunicatie alles komt voorbij bij de gemeente Uithoorn

PR Mansion versterkte en gaf leiding over een periode van drie jaar aan de afdeling communicatie van de Gemeente Uithoorn. Managing partner Mabelle was daar strategische gesprekspartner voor de communicatie van Burgemeester en Wethouders en aanspreekpunt voor de organisatie en communicatiemedewerkers. Deze advisering en ondersteuning droeg in grote mate bij aan de doelstelling het team op sterkte te krijgen en slagvaardiger te maken. Bovendien is een meerjarenbeleidsplan communicatie vervaardigd, waarmee de afdeling aan de slag is gegaan.

Verder heeft PR Mansion in de praktijk in die drie jaren meegewerkt aan een lobbytraject tegen Qat. Zij heeft de crisiscommunicatie rondom een grote brand met dodelijke afloop gecoördineerd en vele participatietrajecten met burgers opgezet en gefaciliteerd. Op twee grote complexe dossiers – samenwerking met de gemeente Aalsmeer en e-dienstverlening – was PR Mansion de strategische en gedeelte uitvoerende communicatieadviseur.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *