Woordvoering is een mooi maar ook lastig vak. Het vereist inlevingsvermogen, dossierkennis, relativeringsvermogen en een onderzoekende houding – zowel richting de eigen organisatie als de wereld daarbuiten. Dat laatste is belangrijk, want als woordvoerder ben je ook verantwoordelijk voor eerlijke en betrouwbare informatieverstrekking. Tussen wens en werkelijkheid kan soms veel ruimte zitten, bij de media maar ook bij de eigen organisatie. Dat betekent durven doorvragen, durven lastig te zijn. Durven ‘nee’ te zeggen. En ook weten wanneer voor een journalist ‘het verhaal’ al af is en je als organisatie alleen gebruikt wordt om het verhaal aan op te hangen en weten wanneer een onderwerp echt onderzocht wordt en ruimte is voor hoor en wederhoor.