De afdeling EDG van de GGD Amsterdam wilden een beter beeld krijgen van hun doelgroepen en vroegen PR Mansion een pr-plan te maken. Wij hebben twaalf medewerkers van het cluster EDG en drie medewerkers van andere clusters/afdelingen van de GGD Amsterdam uitgenodigd voor onze Greenhouse Workshop. Onder leiding van Luis Mendo hebben we het relatieveld van EDG besproken en (letterlijk) in beeld gebracht.

Zo ontdekten we waar energie zit; welke ideeën de activiteiten van EDG oproepen; wat de werkelijke doelgroepen zijn. Wat al rijp is voor communicatie en actie. En waar nog werk aan de winkel is. Met kabbelend water op de achtergrond werd gelachen, gediscussieerd en ontdekt en hebben we samen de ingrediënten voor het pr-plan geïdentificeerd.