Geloof het of niet, maar door deze film belden verschillende landelijke media (we noemen geen namen) vertwijfeld op omdat ze het elektrisch tankstation van Jaap & Betty in de Jordaan niet konden vinden. Doet het nog altijd goed als anekdote over woordvoering op feesten en partijtjes.
Opdrachtgever: opgewekt.nu
Project: Schoner Vervoer Toer