,

Case: hoe uitgeverij A.W. Bruna de stap van offline naar online marketing maakt

De boekenmarkt in Nederland is de afgelopen jaren flink gekrompen. Pas in 2015 vond er een stabilisatie plaats en durft men voorzichtig over groei te spreken. Daarnaast staat leze

Sourced through Scoop.it from: www.marketingfacts.nl

2016 Jaar van het boek; laten we blijven lezen en dan online onze boeken gaan bestellen. Mooie case.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *