Tag Archive for: bvb

11 september 2017

Website met de laatste informatie over voertuigbeveiliging

Een online platform waar zowel verzekeringsmaatschappijen als tussenpersonen terecht kunnen voor de laatste informatie omtrent gecertificeerde beveiligingsapparatuur, classificaties en modellen. Deze informatie dient als middel om diefstal terug te dringen. De website, www.beveiligmijnauto.nl, die in augustus is gelanceerd, is het idee van de Branchevereniging Voertuig Beveiliging (BVB). Ook als het aankomt op risicoanalyses rondom inbraak en diefstal van auto’s is het platform een handige tool.

De ontwikkelingen omtrent inbraakpreventie alsook aan de kant van de misdaad, gaan tegenwoordig in een rap tempo. Daarom is er er zeer veel behoefte aan een informatieplatform dat duidelijkheid biedt over de beste manieren om je auto te beveiligen. Vanuit deze behoefte is de website www.beveiligmijnauto.nl in het leven geroepen: een tool die verzekeraars en haar tussenpersonen kunnen gebruiken om hun klanten een goed advies te geven over het inbouwen van de juiste beveiligingssystemen.

Door de snelle ontwikkelingen worden de eisen aan voertuigbeveiliging constant aangepast door verzekeraars. De website is daarom ook handig voor particulieren die willen weten of hun beveiligingssysteem nog optimaal is en voldoet aan de verzekeringseisen. Verder verschaft de website tips, beveelt SCM-certificering aan en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Risicoanalyses geven de bezoekers van de website een beeld van hoe veilig bepaalde beveiligingssystemen zijn en welke automerken- en modellen het hoogste diefstalrisico lopen. Ook blijft men via de website op de hoogte van nieuws rondom autodiefstal- en inbraken.

Toegankelijkheid

De BVB heeft naast de website een Facebook-pagina opgezet om de toegankelijkheid voor het publiek te bevorderen. Op de pagina is o.a. het laatste nieuws te vinden omtrent autodiefstal- en beveiliging.

Over BVB

De Branchevereniging Voertuig Beveiliging is een samenwerking tussen 11 leden die de hele markt voor SCM- (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) gecertificeerde voertuigbeveiliging vertegenwoordigen.

De vereniging is in 2015 opgericht als gesprekspartner voor beleidsmakers (regelgeving, handhaving, emergency response), voertuigfabrikanten, verzekeraars, consumentenorganisaties en certificerende instanties. De BVB is lid van het College van Deskundigen van de Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).

Voor meer informatie: www.beveiligmijnauto.nl, www.bvbnl.nl.