Tag Archive for: diversiteit

(Turks-) Hollandse Nieuwe

 “Dé Nederlandse identiteit bestaat niet,” aldus toen nog Prinses Máxima tijdens de presentatie van de ’Identificatie met Nederland’, een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2007. “Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten.” Toch spreekt tien jaar later premier Rutte over ‘de gewone Nederlander’. Maar wie is die gewone Nederlander? Is dat ook de Nederlander met een dubbel paspoort of een biculturele achtergrond? Afgelopen week is de discussie hierover weer opgelaaid naar aanleiding van een motie van wantrouwen tegen een aantal bewindspersonen met een dubbel paspoort.

“Dat gevoel voor drama: een Turkse moeder kan roepen “Ik heb van mijn haren bezems gemaakt en dit is hoe je mij beloont!” – Nazmiye Oral

 

Yesim Candan en Sinan Can, de initiatiefnemers van de video ‘(Turks-)Hollandse Nieuwe’, zetten rolmodellen in om aan te tonen dat de kracht van Nederland juist in de menging van nationaliteiten en culturen zit. ‘De gewone Nederlander’ is inmiddels de generatie voor wie de pluriforme samenleving een vanzelfsprekendheid is. Immers, de helft van de grote steden in Nederland is bicultureel. Zo leven in Nederland bijna 400.000 Turkse Nederlanders die een zeer bewogen jaar hebben gehad. Een jaar waarin loyaliteit centraal stond en hun oorspronkelijke nationaliteit en binding met het herkomstland werd beschouwd als een belemmering voor hun bijdrage aan Nederland.

Uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt blijkt dat de positie van jongeren met een niet-Nederlandse afkomst op de arbeidsmarkt slechter is dan die van anderen. Met ‘(Turks-)Hollandse Nieuwe’ hopen Candan en Can biculturele jongeren te inspireren en motiveren. De boodschap is: je biculturaliteit en je meertaligheid is geen handicap, maar een verrijking. Zie het als een privilege dat je kan kiezen. Doe er je voordeel mee! Can: “We willen jongeren laten zien dat zij wel degelijk een kans maken op de arbeidsmarkt en dat ook zij een plek hebben in de toekomst van Nederland. Daarom hebben we gekozen voor rolmodellen: wat zij kunnen, kan jij ook!”

Door deze jongeren niet het voordeel van de twijfel te geven, doen werkgevers niet alleen de nieuwe generatie arbeidskrachten tekort, maar ook zichzelf. Bij een vergrijzende bevolking en groeiende economie wordt het touwtrekken op de arbeidsmarkt. Candan: “Hoe dom is het om talent dat voor het oprapen ligt te laten schieten? De Turks-Nederlandse rolmodellen in deze korte film zijn actief in verschillende branches. Door hen de vraag te stellen: “Wat is er nou Nederlands en wat is er nou Turks aan jou?” willen we werkgevers en de rest van het land laten zien wie ‘de gewone Nederlanders’ anno 2017 zijn en wat hun meerwaarde is. We hadden er makkelijk een lange film van kunnen maken want de lijst rolmodellen is eindeloos.” De volgende film uit de serie van Yesim Candan en Sinan Can, “(Marokkaans-) Hollandse Nieuwe”, zal Marokkaans-Nederlandse rolmodellen bevatten. Ook deze film wordt gemaakt door filmmakers Eddy Terstall, Meral Uslu, Maria Mok en Ahmet Polat.

 

“Ik begrijp een Turk als ik hem in de ogen kijk. En een Nederlander ook. Met een biculturele achtergrond sta je gelijk 1-0 voor.” – Atilay Uslu

 

De initiatiefnemers en makers:

Concept:  publiciste Yesim Candan en journalist Sinan Can. Beider grootvaders zijn 50 jaar geleden naar Nederland gekomen om hier een bestaan op te bouwen. 

De film is tot stand gekomen in samenwerking met filmmakers Eddy Terstall, Meral Uslu, Maria Mok en Ahmet Polat. Het doel van de film is om Nederland de kracht van diversiteit te laten zien en ervaren.

De rolmodellen:

 • Sinan Can, Journalist voor de Vrede 2016
 • Orhan Delibas, aka The Turkish Delight, zilveren medaille boksen Olympische Spelen 1992
 • Serdar Gozubuyuk, scheidsrechter, Gouden Kaart 2012
 • Arzu Kökeng, EU Young Journalist Award Netherlands 2006 en genomineerd voor 2016 International Emmy® Kids Awards met de film ‘Dede’ die zij heeft geschreven
 • Deniz Terli, Muuse X Vogue Talents Young Vision Accessories Award 2014
 • Karsu Donmez, Edison Publieksprijs 2016
 • Atilay Uslu, reismanager van het jaar 2013
 • Nazmiye Oral, Gouden Kalf ‘beste actrice televisiedrama’ 2016
 • Murat Isik, Bronzen Uil Publieksprijs 2012 voor zijn roman ‘Verloren Grond’
 • Cigdem Yuksel, Zilveren Camera 2016
 • Funda Mujde, beste vrouwelijke actrice Julia’s Geheim van Hans Hylkema
 • Yesim Candan, Aletta Van Nu prijs 2010

We’re all in this together

We leven in een prachtig land waar je kan én mag zijn wie je bent. Helaas leven we ook in een tijd waarin verschillen soms nog botsen en leiden tot felle uitsluitende discussies. Terroristische aanslagen worden gelinkt aan de islam, homo’s kampen met geweld op straat en vluchtelingen lopen tegen dichte grenzen aan. Onbekend maakt onbemind? Betekent dit dat sociale cohesie praktisch niet haalbaar is?  Nee, natuurlijk niet!

Negatieve berichten hebben misschien de overhand maar zijn niet in de meerderheid. Niet-moslims wensen moslims een prettig Suikerfeest toe en vasten soms zelfs een dag of twee mee. Heel Amsterdam kleurt roze tijdens de Gay Pride en seksuele diversiteit wordt gevierd. Vluchtelingen wonen samen met studenten in het Startblok in Amsterdam. Overal waar ik kijk zie ik wel een uiting van een geslaagde multiculturele samenleving.

PR Mansion is voor mij een prachtig voorbeeld van een inclusieve en multiculturele samenleving in de praktijk. Indonesische, Colombiaanse, Marokkaanse en Nederlandse roots vloeien hier harmonieus door elkaar heen. Vaak hebben we op ‘de Mansion’ gezellige gesprekken waarin we onze verschillen met elkaar delen door middel van persoonlijke verhalen. Verhalen over de Ramadan, avontuurlijke nachten op de camping op Ameland en spannende reizen naar exotische oorden.

We verschillen veel van elkaar, maar hebben veel gemene delers.  Zo delen we een passie voor reizen en vertellen we elkaar over de landen die we hebben bezocht. We zijn allemaal gek op dieren. En tot slot geloven we bij PR Mansion allemaal in duurzaamheid en groene energie. Vanzelfsprekend gaat papier in de papierbak, maar we gaan veel verder met onze liefde voor het milieu. Na een verse bak thee gooien we de theeblaadjes niet in de prullenbak maar verenigen we die met onze planten.

Op de PR Mansion staat maatschappelijk georiënteerd werken centraal. Bij het Pianopontje, de Clingendael Concerten en het Prins Claus Fonds draait het om verbinding en inspiratie tussen mensen. Voor Dr. Wolff werken wij aan het doorbreken van het taboe over vaginale droogheid en de menopauze zodat vrouwen onder andere in alle openheid over problemen ‘’down under’’ kunnen praten. Petcurean werkt aan dierenwelzijn met gezonde en milieuvriendelijke dieren(op)voeding. Qurrent, Sungevity, De Windvogel en Wij krijgen Kippen werken aan 100% duurzame energie voor 2030.

Voor ons vormen verschillen geen obstakel. Diversiteit is juist een middel dat we kunnen gebruiken om prachtige dingen te bereiken. Met diversiteit kun je krachten bundelen, bruggen slaan, inclusiviteit én originaliteit waarborgen. Maak jij je met jouw organisatie hard voor maatschappelijk thema’s?  Loop eens bij ons binnen, geef ons een belletje of stuur een mailtje, dan kunnen wij samen prachtige dingen bereiken. Najoia de Best

Arbeidsmarkt PR; The Battle for Talent

Ik wens je veel personeel. Een verwensing of een wens? In de nabije toekomst gaan de babyboomers met pensioen. Zijn er dan nog genoeg opvolgers? De deskundigen voorspellen The Battle for Talent.

Om talent aan te trekken moeten organisaties een excellente reputatie hebben. Je huidige medewerkers vormen een belangrijke groep ‘reputatie-ambassadeurs’. Word je onwel van deze gedachte? Of maakt het je juist blij?

Hoe bouw jij aan je excellente reputatie als werkgever? Betrokken, tevreden en gemotiveerde medewerkers inzetten als ambassadeurs voor nieuw talent – hoe doe je dat?

Vijf tips om The Battle for Talent aan te gaan:

Tip 1: Inclusion en cocreatie

Medewerkers zijn geen solisten maar netwerkers, ook in de eigen organisatie. Het is daarom extra belangrijk dat je als werkgever zorgt dat de werkzaamheden in de vorm van co-creatie tot stand komen. Projecten draaien beter als iedereen betrokken is bij de start en als gelijkwaardige wordt ingezet op zijn of haar kennis en kunde. Inclusion in plaats van exclusion. Van manager tot portier, als iedereen heeft meegedacht en meegewerkt aan het bepalen van hun taken, dan is iedereen zich ook bewust van de verantwoordelijkheden die een ieder heeft. Samen wordt er meer gepresteerd. Je zal versteld staan!

Tip 2: Relatiemanagement – Communicatie als kernwaarde

Je communicatie kan zomaar een USP van je organisatie worden. Alle lagen van de organisatie communiceren, met de buitenwereld en met elkaar. Een cursus ‘zenden’ voor managers is straks niet meer genoeg. Luisteren is de meest onderschatte vaardigheid en zal een integraal onderdeel moeten zijn van het interne communicatieplan. Luistersessies, spreekuurtjes, koffie-breaks, dialoogsessies. De aard van de relatie tussen medewerkers en direct leidinggevende bepaalt de mate van betrokkenheid en trouw. Getalenteerde medewerkers zoeken naar bedrijven die aansluiten bij hun waarden! En de manier van communiceren binnen een bedrijf is daar een sterke indicator van.

Tip 3: Storytelling – medewerker is onderdeel van ‘The Story’

Er is al veel geschreven over storytelling. Als we naar de arbeidsmarkt kijken is het van belang dat de medewerkers echt onderdeel uitmaken van ‘The Story’. Vorm een open cultuur waar ideeën worden gekoesterd en geactiveerd. Zorg dat je platforms bouwt in je organisatie waar betrokkenheid kan worden geuit en getoond. En waar verhalen kunnen worden gedeeld, on- en offline.

Tip 4: Dialoog – van strategie naar purpose

Elke succesvolle organisatie heeft een strategie; een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Als directie en MT zit je er midden in, maar voor het personeel is het nog veel belangrijker dat zij strategie en doel begrijpen. Zorg dat je strategie betekenis heeft. Hoe? Door deze deels samen te ontwikkelen. Door te delen en mensen zelf acties bij doelen te laten bedenken. Door niet alleen succes te delen met elkaar, maar ook de ‘briljante mislukkingen’ en samen daarvan te leren. Maak dit een van de pijlers voor je interne pr-beleid.

Tip 5: Diversiteit – gelijkheid en ruimte biedt kansen

Als je als werkgever roept: “Medewerker, jij bent belangrijk en welkom.” Dan moet je dat waarmaken op elk niveau. Diversiteit is van belang voor het primaire proces in een organisatie en heeft alles te maken met tip 1 inclusion en cocreatie. Als je medewerkers als gelijken beschouwt en aan iedereen ruimte biedt, zal je meer productiviteit creëren. Zorg voor een goede generatiespreiding en waak voor een monocultuur. Maak de diversiteit van jouw organisatie zichtbaar in je arbeidsmarkt PR. Want gezien en gewaardeerd worden op eigen kennis en kunde is voor elke medewerker belangrijk. Hier een goed filmpje over diversiteit en inclusion.

Meer weten om personeel te activeren? Of hoe je jouw organisatie klaar stoomt voor de toekomst op de arbeidsmarkt? Maak een vrijblijvende afspraak met Mabelle Koot of Layana Mokoginta.

Nog meer achtergrond? Klik hier.

 

 

Tag Archive for: diversiteit